Skip to content

Training

Trainingen op het gebied van management, communicatie, adviseren en persoonlijke effectiviteit, nu ook online!

Lees meer

Person-Job fit

Assessments en coaching zijn er op gericht om de juiste mensen op de juiste manier het juiste werk te laten doen.

Lees meer

Psychologie in de praktijk

Artikelen over situaties waarin we allemaal terecht komen, met bruikbare tips op basis van praktische psychologie.

Lees meer

Business is behaviour

Bedrijf in beweging? Dan de mensen ook!
Bij het implementeren van organisatieveranderingen (processen, systemen, beleid en/of strategie) vraag je veel van je mensen.
Ruijter in Company wijst de weg.

Be the change you want to see in the world
– Mahatma Gandhi

Do one thing every day
that scares you

We don’t see things as they are
we see things as we are

Progress is progress
no matter how small

Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree
It will spend its whole life believing that it is stupid

Transformation literally means
going BEYOND your form

The longer you wait for the future
the shorter it will be

Good things come to those who wait.
Or to those who are willing to get up and get shit done.

Glory is not in never falling
But in rising, every time we fall

The more you love your decisions
the less you need others to love them

Don’t give up what you want most
for what you want now

Opdrachtgevers

Ruijter in Company werkt(e) onder andere voor:

Bloemendaal
Allseas
Digital Power
HEMA
PharmaLead
Dopper
MV training en coaching
Vijfheerenlanden
AIMS international
AV werving & selectie
Demcon
EY
Libéma
ProRail
Rabobank
Rijkswaterstaat
Yacht
Your
Back To Top